Silvercrest KH2281-08-V1 Clock Radio User Manual


 
Ovaj dio potpuno ispunite i priložite uređaju!
Molimo jasno napišite pošiljatelja:
Prezime
Ime
Ulica
P.BR./MJESTO
Država
Telefon
Datum/Potpis
Opis greške:
Jamstvo
Ovlašteni servis: Microtec sistemi d.o.o.
Koprivnička 27 a
10000 Zagreb
Tel.: 01/3692-008
email: support.hr@kompernass.com
www.mysilvercrest.de
Da bismo mogli osigurati besplatno
odvijanje popravka, molimo Vas da
stupite u vezu sa našom dežurnom
servisnom telefonskom linijom. U tu
svrhu držite pripremljen vaš blagaj-
nički račun o kupovini.
Kuhinjski radio KH2281
IB_KH2281_Ar5027_LB4 15.07.2008 9:07 Uhr Seite 83