Silvercrest KH2281-08-V1 Clock Radio User Manual


 
- 40 -
Napotek o ločitvi od omrežja
Stikalo POWER na tej napravi te od električnega
omrežja ne loči popolnoma. Razen tega se na-
prava v stanju pripravljenosti (standby) napaja
s tokom. Za popolno ločitev naprave od
omrežja je omrežni vtič treba potegniti iz
omrežne vtičnice.
Napotki za rokovanje z baterijami
Naprava baterije uporablja za zavarovanje shran-
jenih nastavitev. V zvezi z rokovanjem z baterijami
upoštevajte naslednje:
Nevarnost eksplozije!
Baterij ne mečite v ogenj. Baterij ne polnite.
Baterij nikoli ne odpirajte, jih spajkajte ali varite.
Obstaja nevarnost eksplozije in poškodb!
Baterije redno preverjajte. Iztekajoče baterije
lahko povzročijo poškodbe naprave.
Če naprave dlje časa ne uporabljate, baterije
vzemite ven.
Če so baterije iztekle, si nataknite zaščitne
rokavice.
Predalček za baterije in baterijske kontakte
očistite s suho krpo.
Pozor!
Za poškodbe kuhinjskega radia, ki nastanejo
zaradi vpliva vlage, vdora vode v napravo ali
pregretja, ne prevzamemo odgovornosti/jamstva!
Vsebina kompleta
- Kuhinjski radio KH 2281
- Montažna plošča
- 4 vijaki
- Navodila za uporabo
Legenda naprave
q
Montažna plošča
w
Aretirna ročica
e
Omrežna napeljava
r
Dipolna antena
t
Tipka TIMER/ALARM MODE
y
Tipka ALARM 1/VOL+
u
Tipka POWER ON/OFF
i
Tipka ALARM 2/VOL-
o
Tipki 1/3 PRESET, 2/4 PRESET
a
Predalček za baterije
s
Zaslon
d
Tipka A.O.T.
f
Tipka STORE
g
Tipki TUNING UP/DOWN
h
Zvočnik
j
Tipka MODE SET/BASS
Montaža kuhinjskega radia pod
stensko kuhinjsko omarico
Kuhinjski radio lahko s priloženo montažno ploščo
q
npr. obesite ob kuhinjsko omarico:
1. Poiščite primerno mesto za montažo kuhinjskega
radia.
2. Aretirni ročici
w
na hrbtni strani naprave
pritisnite navzdol. Montažno ploščo
q
potisnite navzdol in jo odstranite.
3. Montažno ploščo
q
držite na mestu montaže.
Do sprednjih robov pustite pribl. 3,5 cm prostora.
Tako bo kuhinjski radio pozneje montiran brez
odmikov.
IB_KH2281_Ar5027_LB4 15.07.2008 9:07 Uhr Seite 40