Silvercrest KH2281-08-V1 Clock Radio User Manual


 
Tento kupón kompletně vyplňte a přiložte k přístroji!
Odesílatelé, pište prosím čitelně:
Příjmení
Křestní jméno
Ulice
PSČ/obec
Země
Telefon
Datum/podpis
Popis závady:
Záruka
Ing. Martin Šimák, zprostředkovatel
servisu výrobků Kompernass
Malešické nám.1
108 00 Praha 10
Hotline: 800 400 235
Fax: 271 722 939
e-mail: support.cz@kompernass.com
www.mysilvercrest.de
Pro zajištění bezplatného průběhu
opravy se nejprve spojte se zá-
kaznickou linkou. Mějte připraven
příslušný pokladní doklad.
Kuchyňské rádio KH2281
IB_KH2281_Ar5027_LB4 15.07.2008 9:07 Uhr Seite 59