Silvercrest KH2281-08-V1 Clock Radio User Manual


 
- 74 -
RADIO ZA KUHINJU
KH2281
Tehnički podaci
Ovaj uređaj ispunjava osnovne zahtjeve i druge
relevantne propise EMV-smjernice (smjernice o
elektromagnetnoj podnošljivosti) 2004/108/EG,
kao i propise niskonaponskih uređaja
2006/95/EG.
Mrežni priključak: AC 220 - 240 V
~
50 Hz
Snaga: 5 W
Snaga u modusu
pripravnosti
(Standby): 0,7 W
Radna temperatura: +5
~
+35°C
Vlažnost: 5
~
90%
(bez kondenzacije)
Dimenzije
(D x Š x V): 305 x 157 x 45 mm
Težina : ca 800 g
Zaštitna klasa: II /
Backup-baterije
2x 1,5 V, Tipa AAA/LR03/Micro
(nisu sadržane u obimu isporuke)
Frekvencijsko područje radio:
UKW (FM): 87,5 - 108,5 MHz
Tehničke osobine uređaja omogućuju podesivo
frekvencijsko područje od 87,5 - 108,5MHz.
U različitim zemljama mogu postojati različite nacio-
nalne regulative u pogledu dodijeljenih krugovalnih
frekvencijskih područja. Obratite pažnju na to, da
informacije primljene izvan dodijeljenog frekvencijskog
krugovalnog područja ne smijete koristiti, proslijediti
trećim osobama ili zloupotrebljavati suprotno njihovoj
namjeni.
Upotreba u skladu sa namjenom
Kuhinjski radio je namijenjen za postavljanje ili za
montažu ispod ormara.
Kuhinjski radio je predviđen za prijem FM-radio postaja,
kao i za buđenje signalnim zvukom ili radio-programom.
Kuhinjski radio nije predviđen za uporabu u
gospodarskim ili industrijskim područjima.
Za štete, koje nastaju uslijed nenamjenske uporabe
uređaja, ne preuzima se nikakvo jamstvo!
Sigurnosne napomene
Ovaj uređaj nije namijenjen da bude korišten
od strane osoba (uključujući djecu) sa ograni-
čenim fizičkim, senzoričnim i mentalnim osobi-
nama i nedostatkom iskustva ili znanja, osim
ako ove osobe stoje pod nadzorom druge
osobe zadužene za njihovu sigurnost, ili ako su
od nje primili upute za ispravno korištenje
uređaja.
Djeca bi trebala biti pod nadzorom, čime treba
biti osigurano da se ne mogu igrati ovim
uređajem.
Da biste spriječili nehotično uključivanje, nakon
svake uporabe i prije svakog čišćenja utikač
izvucite iz utičnice.
Prekontrolirajte uređaj i sve njegove dijelove na
vidna oštećenja. Sigurnosni koncept uređaja
može funkcionirati samo u besprijekornom stanju.
Mrežni utikač uvijek mora biti lako dostupan,
tako da u slučaju opasnosti uređaj brzo može
biti odvojen od strujne mreže.
Opasnost od strujnog udara!
Uređaj priključite isključivo na propisno instaliranu
i uzemljenu mrežnu utičnicu. Mrežni napon
mora odgovarati navodima napisanim na tipskoj
ploči uređaja.
IB_KH2281_Ar5027_LB4 15.07.2008 9:07 Uhr Seite 74