Silvercrest KH2281-08-V1 Clock Radio User Manual


 
- 76 -
Napomena za odvajanje od
strujne mreže
Prekidač uređaja "POWER" ne odvaja uređaj
u potpunosti od strujne mreže. Osim toga
uređaj u stand-by modusu također troši električnu
energiju. Ako uređaj želite potpuno odvojiti od
strujne mreže, morate utikač izvući iz utičnice.
Napomene o ophođenju sa
baterijama
Uređaj koristi baterije za osiguranje memorije.
Prilikom ophođenja sa baterijama molimo obratite
pažnju na slijedeće:
Opasnost od eksplozije!
Baterije ne bacajte u vatru. Ne vršite ponovno
punjenje baterija.
Nikada ne otvarajte baterije, ne vršite lemljenje
ili zavarivanje baterija.
Postoji opasnost od eksplozije i od ozljeđivanja!
U redovnim vremenskim razmacima kontrolirajte
baterije. Baterije, koje cure, mogu uzrokovati
oštećenje uređaja.
Kada uređaj ne koristite duže vrijeme, izvadite
baterije.
U slučaju iscurjelih baterija navucite zaštitne
rukavice.
Pretinac za baterije i baterijske kontakte
očistite pomoću suhe krpe.
Pažnja!
Za oštećenja kuhinjskog radio-prijemnika nastala
uslijed djelovanja vlage, vode prodrle u uređaj
ili uslijed pregrijavanja proizvođač ne preuzima
nikakvo jamstvo/nikakvu odgovornost!
Obim isporuke
- Kuhinjski radio-uređaj KH 2281
- Montažna ploča
- 4 vijka
- Upute za uporabu
Legenda uređaja
q
Montažna ploča
w
Poluga za aretiranje
e
Mrežni vod
r
Pokretna antena
t
Tipka TIMER/ALARM MODE
y
Tipka ALARM 1/VOL+
u
Tipka POWER ON/OFF
i
Tipka ALARM 2/VOL-
o
Tipke 1/3 PRESET, 2/4 PRESET
a
Pretinac za baterije
s
Display
d
Tipka A.O.T.
f
Tipka STORE
g
Tipke TUNING UP/DOWN
h
Zvučnici
j
Tipka MODE SET/BASS
Postavljanje kuhinjskog radio-
uređaja ispod visećeg ormara
Kuhinjski radio-uređaj možete sa priloženom
montažnom pločom
q
zavjesiti primjerice na
kuhinjskom ormaru:
1. Izaberite prikladno mjesto postavljanja kuhinjskog
radio-uređaja.
2. Pritisnite dvije poluge za aretiranje
w
na donjoj
strani uređaja prema dolje. Gurnite montažnu
ploču
q
prema nazad i skinite je.
3. Prislonite montažnu ploču
q
na mjesto
postavljanja. Ostavite u odnosu na prednje
ivice ca. 3,5 cm razmaka. Na taj način će
kasnije ivice radio-uređaja biti u jednoj ravni.
IB_KH2281_Ar5027_LB4 15.07.2008 9:07 Uhr Seite 76