Silvercrest KH2281-08-V1 Clock Radio User Manual


 
- 42 -
Nastavitev urnega časa
Za nastavitev urnega časa, datuma, osvetljave zaslona
in urnega formata radio mora biti izklopljen.
1. Enkrat pritisnite tipko MODE SET/BASS
j
. Urni čas
utripa.
2. Pritisnite tipki TUNING UP/DOWN
g
, da nastavite
urni čas v minutnih intervalih. Pritisk in držanje
tipke spremeni urni čas v intervalih po 10 minut.
Če v 10 sekundah ne pritisnete nobene tipke, se
nastavitev shrani in kuhinjski radio se preklopi nazaj
v prikaz urnega časa.
Nastavitev datuma
1. Dvakrat pritisnite tipko MODE SET/BASS
j
. Na
zaslonu utripa prikaz datuma "01
.01.08".
2. Pritisnite tipki TUNING UP/DOWN
g
, da datum
nastavite v dnevnih intervalih. Pritisk in držanje
tipke spremeni datum v intervalih po 10 dni.
Če v 10 sekundah ne pritisnete nobene tipke, se
nastavitev shrani in kuhinjski radio se preklopi nazaj
v prikaz urnega časa.
Vklop in izklop osvetljave zaslona
1. Trikrat pritisnite tipko MODE SET/BASS
j
.
Na zaslonu se prikaže "L".
2. Pritisnite tipko TUNING UP
g
, da vklopite osvetljavo
zaslona. Na zaslonu se prikaže "H".
3. Pritisnite tipko TUNING DOWN
g
, da izklopite
osvetljavo zaslona. Na zaslonu se prikaže "L".
Če v 10 sekundah ne pritisnete nobene tipke, se
nastavitev shrani in kuhinjski radio se preklopi nazaj
v prikaz urnega časa.
Nastavitev načina 12 ali 24 ur
1. Štirikrat pritisnite tipko MODE SET/BASS
g
.
Na zaslonu se prikaže "24" za 24-urni način.
2. Pritisnite tipko TUNING UP
g
za nastavitev
24-urnega načina.
3. Pritisnite tipko TUNING DOWN
g
za nastavitev
12-urnega načina.
Na zaslonu se prikaže "12". Pri popoldanske urah
se na zaslonu dodatno pojavi PM.
Kuhinjska ura
1. Pritisnite tipko TIMER/ALARM MODE
t
.
Na zaslonu se prikaže simbol za timer .
2. S tipkama TUNING UP/DOWN
g
nastavite želeni
čas (možno je časovno obdobje od 1 minute
do 23:59 h).
3. Pritisnite tipko TIMER/ALARM MODE
t
še enkrat,
da zaženete kuhinjsko uro. Na zaslonu se
prikaže simbol timerja in dodatno še
simbol ure, ki teče v nasprotni smeri.
30 sekund pred potekom časa zadoni akustični signal,
ki potem zadoni v vse krajših časovnih intervalih.
Ko je čas potekel, signal neprekinjeno zvoni eno uro.
Pritisnite tipko
TIMER/ALARM MODE
t
, da izklopite
signalni ton.
Prekinitev kuhinjske ure
Kuhinjsko uro lahko prekinete tako, da na kratko
pritisnete tipko
TIMER/ALARM MODE
t
.
Čas kuhinjske ure utripa. Simbol ure ugasne.
Pritisnite tipko
TIMER/ALARM MODE
t
še enkrat.
Čas teče naprej.
Zaustavitev kuhinjske ure
Za zaustavitev kuhinjske ure držite tipko
TIMER/ALARM MODE
t
pritisnjeno.
Na zaslonu se prikaže urni čas.
IB_KH2281_Ar5027_LB4 15.07.2008 9:07 Uhr Seite 42