Silvercrest KH2281-08-V1 Clock Radio User Manual


 
- 79 -
Programiranje kuhinjskog timera
Možete memorirati rokove kuhinjskog timera.
1. Pritisnite tipku TIMER/ALARM MODE
t
.
2. Podesite sa tipkama TUNING UP/DOWN
g
željeno
vrijeme
3. Pritisnite tipku STORE
f
. U displayu trepti „T“.
4. Pritisnite tipke 1/3 PRESET, 2/4 PRESET
o
za
željeno memorijsko mjesto. Na raspolaganju
Vam stoji četiri memorijskih mjesta. Na
displayu se pojavljuje broj memorijskog mjesta,
koje ste odabrali.
5. Ponovo pritisnite tipku STORE
f
. Vrijeme je sada
pohranjeno.
Ako u roku od 10 sekundi ne pritisnete niti jednu
tipku, kuhinjski radio-uređaj se vraća na prikaz
točnog vremena.
6. Da biste pozvali memorirane vremenske trenutke
kuhinjskog timera, pritisnite tipku
TIMER/ALARM
MODE
t
i tipku odgovarajućeg memorijskog
mjesta (
1/3 PRESET, 2/4 PRESET
o
).
7. Pritisnite tipku TIMER/ALARM MODE
t
ponovo, da
biste pokrenuli kuhinjski timer. Na displayu se
pojavljuje simbol sata, koji se kreće prema
natrag.
8. Za prekidanje kuhinjskog timera držite tipku
TIMER/ALARM MODE
t
pritisnutu.
Funkcija buđenja (alarm 1 i alarm 2)
Sa Vašim kuhinjskim radio-uređajem možete
programirati dva vremena buđenja.
1. Pritisnite tipku ALARM 1/VOL+
y
(ili ALARM 2/VOL-
i
).
Na displayu se pojavljuje zadnje podešeno
vrijeme buđenja A1 odnosno A2 i eventualno
simbol za tip alarma (vidi tablicu gore).
Funkcija buđenja Simbol u displayu
Signalni tonovi
Radio
isključen nema simbola
2. Pritisnite tipke TUNING UP/DOWN
g
, da biste
podesili željeno vrijeme buđenja.
3. Pritisnite tipku ALARM 1/VOL+
y
(ili ALARM 2/VOL-
i
)
toliko puta, dok se ne pojavi prikaz željenog vre-
mena buđenja (vidi tablicu gore) na displayu.
4. Pritisnite tipku A.O.T.
d
, kako biste dane u
tjednu, u kojima želite biti probuđeni, podesili:
Možete birati između radnih dana (Pon, Uto,
Sri, Čet, Pet), dana vikend (Sub, Ned), cijelog
tjedna (Ned, Pon, Uto, Sri, Čet, Pet, Sub) i
aktualnog dana u tjednu. Odabrana postavka
će biti prikazana na displayu.
5. Pritisnite tipku A.O.T.
d
toliko puta, dok željeni
dani za buđenje ne budu podešeni. Držite tipku
A.O.T.
d
pritisnutu, dok se na displayu ne pojavi
pojedinačan dan tjedna.
6. Pritisnite tipku A.O.T.
d
, da biste podesili željeni
dan u tjednu.
Da biste se vratili na odabir radnih dana, dana
vikenda ili dana cjelokupnog tjedna, držite tipku
A.O.T.
d
ponovo nakratko pritisnutu.
7. Pritisnite tipku MODE SET/BASS
j
, da biste
memorirali postavku i vratili se na prikaz
točnog vremena.
Kada se alarm oglasi...
a funkcija buđenja „Radio“ je odabrana,
radio-uređaj će ostati uključen sat vremena uz
unaprijed definiranu glasnoću buđenja. Ova
glasnoća ne može biti promijenjena. Za
dovršavanje pritisnite tipku
ALARM 1/VOL+
y
ili
ALARM 2/VOL-
i
.
a funkcija buđenja „Signaltöne (Signalni tonovi)
je odabrana, signalni tonovi će se oglasiti u
trajanju od 10 minuta. Za dovršavanje pritisnite
tipku
ALARM 1/VOL+
y
ili ALARM 2/VOL-
i
.
IB_KH2281_Ar5027_LB4 15.07.2008 9:07 Uhr Seite 79