Silvercrest KH2281-08-V1 Clock Radio User Manual


 
- 31 -
A sütőóra programozása
Le lehet menteni a sütőórához beállított időket.
1. Nyomja meg a TIMER/ALARM MODE
t
gombot.
2. Állítsa be a kívánt időt a TUNING UP/DOWN
g
gombokkal.
3. Nyomja meg a STORE
f
gombot. A kijelzőn
T“ villog.
4. Nyomja meg a 1/3 PRESET, 2/4 PRESET
o
gombokat a kívánt tárhely beállításához. Négy
memóriahely áll rendelkezésre.A kijelzőn az
Ön által kiválasztott mentési hely száma jelenik
meg.
5. Nyomja meg ismét a STORE
f
gombot. Az idő
el van mentve.
Ha 10 másodpercen belül nem nyom meg egy gombot
sem, a konyhai rádió a pontos idő kijelzéséhez
kapcsol vissza.
6. A lementett sütőóra-idők lehívásához nyomja meg
a
TIMER/ALARM MODE
t
gombot és a tárhelynek
megfelelő (
1/3 PRESET, 2/4 PRESET
o
) gombot.
7. Nyomja meg ismét a TIMER/ALARM MODE
t
gombot, ha el akarja indítani a sütőórát. A
kijelzőn egy visszafele számláló óra-jel jelenik
meg.
8. A sütőórát úgy tudja leállítani, ha nyomva tartja a
TIMER/ALARM MODE
t
gombot.
Ébresztési funkció
(1-es és 2-es ébresztés)
Konyhai rádiójával két ébresztési időpontot tud
beprogramozni.
1. Nyomja meg a ALARM 1/VOL+
y
(vagy ALARM 2/
VOL-
i
) gombot. A kijelzőn a legutóbb beállított
ébresztési idő A1 illA2 jelenik meg és esetleg
az ébresztés típusának jele (lásd a fenti
táblázatot).
Ébresztőfunkció
A kijelzőn megjelenő
szimbólum
Hangjelzés
Rádió
ki van kapcsolva Szimbólum nélkül
2. A kívánt ébresztési idő beállításához nyomja
meg a
TUNING UP/DOWN
g
GOMBOKAT.
3. Nyomja meg annyiszor az ALARM 1/VOL+
y
(vagy ALARM 2/VOL-
i
) gombokat, amíg a kijelzőn
a kívánt ébresztési funkció (lásd a fenti táblázatot)
nem jelenik meg.
4. Nyomja meg az A.O.T.
d
gombot, ha a hét
azon napjait szeretné beállítani, amelyeken
ébresztést kér:
Munkanap (Mo, Tu, We, Th, Fr, azaz magyarul
h,k,sze,cs,p), hétvége (Su, Sa, azaz magyarul
szo-v), teljes hét (Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa,
azaz magyarul h, k, sze, cs, p, szo) vagy az
éppen aznapi nap közül választhat. A kivá-
lasztott beállítás megjelenik a kijelzőn.
5. Nyomja meg annyiszor az A.O.T.
d
gombot,
amíg a kívánt ébresztési napot be nem állította.
Addig tartsa lenyomva az
A.O.T.
d
gombot,
amíg a kijelzőn csak egyetlen nap nem jelenik
meg.
6. A kívánt nap beállításához nyomja meg az
A.O.T.
d
gombot.
Ha vissza akar lépni a munkanap, hétvége vagy teljes
hét beállítástól, tartsa ismét röviden lenyomva az
A.O.T.
d
gombot.
7. Nyomja meg a MODE SET/BASS
j
gombot, ha
le szeretné menteni a beállítást és vissza szeretne
térni a pontos idő kijelzéséhez.
Ha az ébresztés megszólal...
és a„Radio“ ébresztési funkció van kiválasztva,
a rádió egy óráig előre meghatározott ébresztési
hangerővel szól. Ezt a hangerőt nem lehet
megváltoztatni. Leállításához nyomja meg az
ALARM 1/VOL+
y
vagy ALARM 2/VOL-
i
gombot.
és a „hangjelzés“ ébresztési funkció van
kiválasztva, 10 percig szólal meg a jelzőhang.
eállításához nyomja meg az
ALARM 1/VOL+
y
vagy ALARM 2/VOL-
i
gombot.
IB_KH2281_Ar5027_LB4 15.07.2008 9:07 Uhr Seite 31