Silvercrest KH2281-08-V1 Clock Radio User Manual


 
- 75 -
Oštećene mrežne utikače ili oštećen mrežni
kabel neizostavno dajte zamijeniti od strane
autoriziranog stručnog osoblja ili servisa za
kupce, kako biste izbjegli nastanak opasnosti.
Priključne vodove, odnosno uređaje koji ne
funkcioniraju besprijekorno ili koji su oštećeni,
odmah dajte servisu na popravak ili zamjenu.
Uređaj nikada ne uronite u vodu. Samo
ga prebrišite blago navlaženom krpom.
Uređaj ne izložite kiši i nikada ga ne koristite
u vlažnom ili mokrom okruženju.
Obratite pažnju na to, da priključni vod za
vrijeme pogona uređaja nikada ne bude
mokar ili vlažan.
Kućište uređaja ne smijete otvarati ili popravljati.
U tom slučaju sigurnost nije garantirana i jamstvo
prestaje važiti.
Zaštitite uređaj od kapanja ili rasprskavanja
vode. Iz tog razloga ne postavljajte predmete
napunjene vodom (na primjer vaze za cvijeće)
na uređaj ili pokraj njega.
Opasnost od požara!
Uređaj ne upotrebljavajte u blizini vrućih
površina.
Uređaj ne postavljajte na mjestima, koja su
izložena neposrednim utjecajem sunca. U pro-
tivnom može doći do pregrijavanja, a uređaj
može biti nepopravljivo oštećen.
Kuhinjski radio-uređaj ne vješajte iznad štednjaka.
Može doći do oštećenja kuhinjskog
radio-uređaja. Postoji opasnost od požara!
Uređaj nikada ne ostavite bez nadzora, dok
je u pogonu.
Nikada ne prekrijte prozračne otvore uređaja,
dok je uključen.
Ne postavljajte otvorene izvore plamena, kao
na primjer svijeće, na uređaj ili pokraj njega.
Opasnost od ozljede
Djecu držite podalje od priključnog kabela
i uređaja. Djeca često potcjenjuju opasnosti
od električnih uređaja.
Osigurajte, da uređaj bude sigurno postavljen.
Ukoliko je uređaj pao ili je oštećen, ne smijete
ga više stavljati u pogon. Uređaj dajte
kvalificiranom stručnom osoblju na kontrolu i
eventualno na popravak.
Baterije/akumulatori u slučaju gutanja mogu
biti opasni po život. Baterije čuvajte na mjestima
nedostupnim maloj djeci. Ukoliko je došlo do
gutanja baterije, neizostavno mora biti zatražena
liječnička pomoć.
Držite i folije ambalaže van dohvata djece.
Postoji opasnost od gušenja!
Napomena:
Pojedine vrste agresivnog laka za namještaj
mogu napasti gumene nogice uređaja. Uređaj
po potrebi postavite na podlogu koja ne klizi.
Nevrjeme!
U slučaju nevremena uređaji priključeni na
električnu mrežu mogu pretrpjeti oštećenja.
Kod pojave nevremena stoga uvijek izvucite
utikač iz utičnice.
Napomene u vezi sa udarnim
naponima (EFT / električni brzi
prijelazni postupak) i elektrostatič-
nim pražnjenjima:
U slučaju pogreške u funkciji uvjetovane brzim
električnim postupcima brzog prijelaza (udarni
napon), odnosno elektrostatskih pražnjenja
proizvod mora biti resetiran, kako bi normalan
pogon ponovo bio uspostavljen. Eventualno
morate uređaj odvojiti od strujne mreže i ponovo
priključiti. Baterije (ukoliko su prisutne) moraju
biti izvađene i ponovo umetnute.
IB_KH2281_Ar5027_LB4 15.07.2008 9:07 Uhr Seite 75