JVC GR-DVL145 Clock Radio User Manual


 
Zapraszamy do odwiedenia Strony Domowej na World
Wide Web oraz udział w ankiecie konsumenckiej (tylko w
języku angielskim):
http://www.jvc-victor.co.jp/english/index-e.html
W celu zapoznania się z wyposażeniem:
http://www.jvc-victor.co.jp/english/accessory/
POLSKI
SPIS TREŚCI
AUTOMATYCZNA DEMONSTRACJA
6
PRZYGOTOWANIA
7 – 13
NAGRYWANIE I ODTWARZANIE
14 – 22
NAGRYWANIE
................................15 – 18
ODTWARZANIE
..............................19 – 22
ROZWIĄZAINIA ZAAWANSOWANE
23 – 45
DLA NAGRYWANIA
..........................24 – 31
KORZYSTANIE Z MENU DO
SZCZEGÓŁOWYCH USTAWIEŃ
.........32 – 37
PRZEGRYWANIE
.............................38 – 39
UŻYWANIE DODATKOWEGO PILOTA
.....40 – 44
PODLACZENIA SYSTEMOWE
..................... 45
WYJASNIENIA
46 –
Okładka tylna
SZCZEGÓŁY
......................................... 47
WYKRYWANIE I USUWANIE USTEREK
...48 – 52
OBCHODZENIE SIĘ UŻYTKOWNIKA
ZE SPRZĘTEM
.................................... 53
OSTRZEŻENIA
...............................54 – 56
DANE TECHNICZNE
................................ 57
INDEKS
.......................................58 – 62
TERMINOLOGIA
................ 63
Okładka tylna
PO
LYT1023-013A
GR-DVL145
INSTRUKCJE
CYFROWA KAMERA WIDEO
13 DVL145EG_PO Cover1 2.5.14, 3:02 PM1